ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Μαιευτική Γυναικολογική Εταιρεία Θεσσαλονίκης

52 χρόνια ζωής και δράσης

Ιδρύθηκε την 23/12/1971 από τoυς Καθηγητές κ. Ν. Παπανικολάου και Αχ. Καλογερόπουλο.

Με νέα πνοή και δύναμη

Νέο διοικητικό συμβούλιο που στόχο έχει την εξωστρέφεια, συνεργασία, δημιουργία και υποστήριξη.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ιωάννης Καλογιανίδης

Η Εταιρεία μας από την ίδρυσή της έως σήμερα αποτελεί ελεύθερο βήμα για όλους μας. Ήταν και παραμένει ο χώρος της δημιουργικής συνάντησης των επαγγελματιών υγείας και κυρίως αυτών της Μαιευτικής Γυναικολογίας.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Μαιευτικής Γυναικολογικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης που συγκροτήθηκε σε σώμα στις 12 Μαΐου 2023, φιλοδοξεί να συνεχίσει την ίδια παράδοση και να δώσει πρόοδο σε θέματα που ανακύπτουν από την συνεχιζόμενη εξέλιξη της Μαιευτικής Γυναικολογίας και της Ιατρικής γενικότερα.

Η εξωστρέφεια της Εταιρείας παραμένει ο βασικός πυλώνας της. Η διασύνδεση με τους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας, κυρίως με αυτούς της Βόρειας Ελλάδας, καθώς και τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης αποτελεί τον πυρήνα της δράσης της. Πέρα από τον επιστημονικό χαρακτήρα της Εταιρείας που λειτούργησε δημιουργικά τα προηγούμενα χρόνια, ο ρόλος και η συμμετοχή της στο επαγγελματικό γίγνεσθαι της ειδικότητάς μας, αποτελεί πρόκληση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ.
Μαιευτικής Γυναικολογίας- Γυναικολογικής Ογκολογίας

ΜΓΘΕ 2023

Διοικητικό Συμβούλιο

Η σύνθεση του συμβουλίου της Μαιευτικής και Γυναικολογικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης

Ι. Καλογιαννίδης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Α. Δανιηλίδης

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Β. Βαϊτση

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Θ. Μίκος

ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Θ. Δαγκλής

ΤΑΜΙΑΣ

Π. Βλαχοκώστας

ΜΕΛΟΣ

Ν. Χριστοφορίδης

ΜΕΛΟΣ