Ιατρικά Νέα

Ημερίδα με θέμα: «Συγγενείς ανωμαλίες του Εμβρύου: Προγεννητική διάγνωση, αντιμετώπιση, πρόγνωση.»

Θεσσαλονίκη, 15 Φεβρουαρίου 2014
Β' Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινικη Α.Π.Θ.

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε το Σάββατο , 15 Φεβρουαρίου 2014 στην Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: «Συγγενείς Ανωμαλίες του Εμβρύου:
Προγεννητική Διάγνωση, Αντιμετώπιση, Πρόγνωση», που θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη, στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α) του Α.Π.Θ