Ιστορία της ΜΓΕΘ -

Από το 1971 σταθερά προσηλωμένη στην αποστολή και τις αξίες μας.

H Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε την 23/12/1971 από τoυς Καθηγητές κ. Ν. Παπανικολάου και Αχ. Καλογερόπουλο και το καταστατικό της Εταιρείας εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ. 479/72 απόφαση του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Ιδρυτικά μέλη της Εταιρείας υπήρξαν έγκριτα μέλη της Ιατρικής κοινότητας της Θεσσαλονίκης Μαιευτήρες- Γυναικολόγοι. Μεταξύ των προέδρων της Μαιευτικής και Γυναικολογικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης, υπήρξαν οι Καθηγητές και Διευθυντές των Α΄, Β΄, Γ΄και Δ΄ Μαιευτικών και Γυναικολογικών Κλινικών του Α.Π.Θ. οι οποίοι είναι οι κάτωθι:

 • Γ. Μαρουδής
 • Ν. Παπανικολάου
 • Α. Καλογερόπουλος
 • Α. Παπαλουκάς
 • Σ. Μανταλενάκης
 • Ι. Μπόντης
 • Ι. Καλαχάνης
 • Μ. Μαμόπουλος
 • Γ. Μακέδος
 • Β. Καραγιάννης
 • Ε. Ασημακόπουλος
 • Θ. Ταντανάσης
 • Α. Αθανασιάδης
 • Α. Μαμόπουλος
 • Ι. Καλογιαννίδης

Καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της Εταιρείας, οι εκάστοτε Πρόεδροι του Διοικητικού Συμβουλίου πλαισιώνονται από το Γενικό Γραμματέα, τον Ειδικό Γραμματέα, τον Ταμία και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.