Ιατρικά Νέα

Μαιευτική – Γυναικολογία βασισμένη σε Σύγχρονα Επιστημονικά Δεδομένα

Θεσσαλονίκη, ξενοδοχείο Hyatt Regency, 14 & 15 Δεκεμβρίου 2
Ένωση Μαιευτήρων – Γυναικολόγων Ελλάδος

Διοργάνωση: Ένωση Μαιευτήρων – Γυναικολόγων Ελλάδος Union of Obstetricians and Gynaecologists of Greece Σε συνεργασία µε: Hellenic Representative Committee Royal College of Obstetricians & Gynaecologists of London Μαιευτική – Γυναικολογία Βασισµένη σε Σύγχρονα Επιστηµονικά Δεδοµένα Δεκεµβρίου 2013 Hyatt Regency Hotel Thessaloniki Τελικό Πρόγραµµα