Πρωτόκολλα Μαιευτικής

Πρόωρος τοκετός μεταξύ 22- 26 εβδομάδες

Α. Μαμόπουλος

Επίκουρος Καθηγητής - Μαιευτικής & Γυναικολογίας, Α.Π.Θ.

Α. Δανιηλίδης

Λέκτορας – Μαιευτικής & Γυναικολογίας, Α.Π.Θ.

Λιγότερο από 22 εβδομάδες

Δεν απαιτείται παρέμβαση μαιευτική ή παιδιατρική. Δεν υπάρχει ένδειξη για τοκόλυση ή χορήγηση στεροειδών.

22-23 εβδομάδες και 6 ημέρες

Οι πιθανότητες επιβίωσης είναι 2-6%. Δεν ενδείκνυται μαιευτική παρέμβαση ή χορήγηση στεροειδών. Σπάνια, σε περιπτώσεις ανεπάρκειας τραχήλου μπορεί να δοκιμασθεί η περίδεση τραχήλου με όχι μεγάλα ποσοστά επιτυχίας όμως. Δεν χρειάζεται καρδιοτοκογράφημα.

24-25 εβδομάδες και 6 ημέρες

Πρέπει να χορηγηθεί τοκόλυση και στεροειδή. Απαιτείται η παρουσία νεογνολόγου κατά τον τοκετό. Είναι δύσκολη η χρησιμοποίηση και αξιολόγηση της καρδιοτοκογραφίας σε αυτές τις εβδομάδες κύησης. Σε παρουσία δυσφορίας του νεογνού συχνά απαιτείται κάθετη καισαρική τομή, απόφαση που πρέπει να αντισταθμισθεί με τη μελλοντική γονιμοποιητική ικανότητα της γυναίκας μετά από τέτοια επέμβαση.

Άνω των 26 εβδομάδων

Όλα τα έμβρυα πρέπει να θεωρούνται βιώσιμα. Απαιτείται συνεχής καρδιοτοκογραφία και παρουσία νεογνολόγου κατά τον τοκετό.

Βιβλιογραφία

  1. Rutter N. The extremely preterm infant. Br J Obstet Gynecol 1995, 102, 682-687.
  2. Morrison JJ, Renie JM. Clinical scientic and ethical aspects of fetal and neonatal care at extremely preterm periods of gestation. Br J Obstet Gynecol 1997; 104:1341-1350.
  3. Magowan B A et al. Neonatal mortality amongst Scottish preterm singleton births (1935-1994). Br J Obstet Gynecol 1998;105:1005-1010
  4. Draper ES, et al. Prediction of Survical for preterm infants by weight and gestational age retrospective population based study. BMJ 1999;310:1093-1097.